Data

HERE MUST BE SOMETHING

Her kan du læse om, hvornår www.rebildporten.dk og RebildPorten registrerer de personlige oplysninger, du afgiver, hvorfor vi har brug for at gemme dem, og hvordan de bliver håndteret.

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

 • Kontaktoplysninger som: Navn, adresse, telefon og mailadresse.
 • IP adresse
 • Kommentarer eller spørgsmål, som du skriver, når du besøger RebildPorten.dk
 • Personlig data, som du oplyser, som en del af en elektronisk spørgeskemaundersøgelse
 • Oplysninger om dit elektroniske spor afgivet af din browser, for eksempel browser type, sprog, og adressen på den hjemmeside, som ledte dig videre til RebildPorten.dk
 • Dit klik-mønster, for eksempel hvilke links du følger og hvornår
 • Andre personlige data, som er en del af din profil på sociale medier:

I nogle tilfælde sammenligner vi en indsamlet IP adresse med geografiske data, som kan udlede din generelle lokation. Hvis du har lavet et opslag eller en kommentar på et offentligt forum eller et socialt medie og har brugt det til noget, som hverken du selv eller RebildPorten har kontrol over, så er RebildPorten ikke ansvarlig for oplysninger, som du opgiver til den slags fora.

Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder, fx: 

 • Sociale medier eller andre kanaler som er offentligt tilgængelige

Vores formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig er:

 • At det er nødvendigt for, at vi kan opfylde en aftale med dig
 • At du har givet samtykke til, at vi kan behandle dine oplysninger

Formålene med at behandle oplysninger om dig er:

 • At vi kan drive RebildPortens aktiviteter, som består af turismefremme både rettet mod erhvervet og gæster
 • Herunder at: samle statistik og at forbedre brugeroplevelsen
 • At kunne levere varer og ydelser du har bestilt

Samtykke

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for RebildPorten – fx til brug for markedsføring - uden dit samtykke. 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

På nuværende tidspunkt kan vi ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil sletter personoplysninger så hurtigt som muligt, når de ikke længere bruges til det formål, som gjaldt, da du afgav dem.

Vi opbevarer oplysninger (i anonymiseret form) om henvendelser, besøgsmønstre og bestillinger til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder

Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række rettigheder:

 • Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik 
 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret)
 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse)
 • Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt)
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring
 • Du har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger vi har om dig i et almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet)

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Du finder kontaktoplysninger øverst her i privatlivspolitikken.

Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan læse mere om dine retigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du kan finde på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne - Datatilsynet - over behandling af dine personoplysninger.

Du finder kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Dataansvarlig

RebildPorten er en del af Rebild Kommune. Det er derfor Rebild Kommune, der er dataansvarlig for de oplysninger, som registreres gennem RebildPorten.

Rebild Kommune

CVR-nr.: 29 18 94 63

Hobrovej 110

9530 Støvring

+45 99 88 99 88

raadhus@rebild.dk

Kontakt RebildPorten

Hvis du vil gøre brug af din ret til at få indsigt i oplysninger, som vi behandler om dig, kan du kontakte RebildPorten direkte.

99 88 90 00

info@rebildporten.dk

Databeskyttelsesrådgiver

Du kan også kontakte Rebild Kommunes databeskyttelsesrådgiver.

99 88 76 18

DPO@rebild.dk