Kilder, vandløb, fugle og fisk i Lindenborg Ådal

Lørdag d. 5. december 2020 kl. 13.30 til 16.00

Vi skal på travetur langs Lindenborg Å og ådalens kilder for at se,
hvor langt åens berømte bestand af store havørreder er med deres
vinterbeskæftigelse: at gyde og lægge grunden til næste generation.
Ruten bestemmer vi på dagen ud fra, hvor der er størst chance for at
opleve gydningen på nært hold. Vandstær og andre vinterfugle skal vi
nok få at se, og måske suser isfuglen forbi os undervejs. Vi ser også,
hvordan naturen i åen og i ådalen hele tide forandres. Turen slutter
med æbleskiver og noget varmt at drikke på Skillingbro Naturskole,
der ligger midt i den smukke ådal.

Sted:

P-plads ved Thingbæk Kalkminer,
Røde Møllevej 4, 9520 Skørping

Dato og tidspunkt:

Lørdag d. 5. december 2020 kl. 13.30 til 16.00

Pris:

20 kr. for kaffe, te, varm kakao og æbleskiver.

Turledere:

Vandløbsbiolog Hans Heidemann Lassen
og journalist Uffe Westerberg

OBS:

Turen foregår i ujævnt og til dels meget fugtigt
terræn. Husk solidt og vandtæt fodtøj.